• Znamy się na tym
  • Fachowo i zawsze na czas
  • W dobrej cenie
Joomla Themes by iPage Complaints

Witamy

Witamy na stronie Biura Rachunkowego "eMKa"! 
 
Znajdujemy się w Gdańsku przy ulicy Czarny Dwór 2 lok. 53.
Lokalizacja umożliwia dogodny dojazd i swobodę parkowania.
 
Posiadamy licencję wydaną przez Ministra Finansów uprawniającą do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych nr 43964/2010.
 
Obsługa księgowo – płacowa jest prowadzona w systemie informatycznym RAKS SQL, zgodnym z wymogami ustawy o rachunkowości oraz Ministerstwa Finansów.
 
Biuro Rachunkowe przyjmując zlecenie, zobowiązuje się do jego wykonywania z należytą starannością, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i zasadami etyki zawodowej, dbając o interesy Klienta.
 
W zakresie świadczonych usług oferujemy między innymi:
- usługowe prowadzenie rachunkowości przedsiębiorstw w każdym zakresie,
- doradztwo podatkowe i finansowe,
- rozliczanie zobowiązań na rzecz Skarbu Państwa i ZUS,
- reprezentacja podatników i przedsiębiorców przed organami Skarbowymi,
- pomoc przy rejestracji firm,
- opracowanie zasad prowadzenia rachunkowości,
- doradztwo w dziedzinie organizacji i informatyzacji rachunkowości,
- obsługę kadrowo-płacową,
- przygotowywanie raportów dla potrzeb rachunkowości według wzoru uzgodnionego
  z Klientem,
-bieżącym prowadzeniu ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych
 oraz ewidencji wyposażenia,
-przygotowywanie sprawozdań finansowych rocznych oraz śródrocznych.
 
Wybierając nasze Biuro Rachunkowe mają Państwo możliwość:
- obsługi księgowej bezpośrednio u Klienta,
- ograniczenia kosztów związanych z zatrudnieniem na umowę o pracę,
- poczucia bezpieczeństwa (posiadamy ubezpieczenie OC),
- zmniejszenia kosztów administracyjnych związanych z eksploatacją sprzętu
  jak również aktualizowania oprogramowania finansowo – księgowego,
- bezpłatnych konsultacji podatkowych.
  
ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY!