• Znamy się na tym
  • Fachowo i zawsze na czas
  • W dobrej cenie

Usługi

Usługi księgowe:
- prowadzenie Podatkowej Książki Przychodów i Rozchodów,
- ryczałt ewidencjonowany,
- karta podatkowa,
- pełne księgi,
- ewidencja i deklaracje VAT,
- środki trwałe, wartości niematerialne i prawne, ewidencja wyposażenia,
- sprawozdania GUS, Intrastat, NBP,
- rozliczenie miesięcznych zaliczek na podatek (CIT, PIT),
- sprawozdania finansowe,
- roczne zeznanie podatkowe osób prowadzącej działalność gospodarczą,
- deklaracje ZUS płatników.
 
Usługi kadrowo-płacowe:
- sporządzanie list płac, rachunków do umów cywilno-prawnych,
- prowadzenie kartoteki wynagrodzeń pracowników,
- ustalanie zaliczek na podatek dochodowy PIT,
- deklaracje ZUS podatników,
- sporządzanie rocznych informacji o uzyskanych dochodach oraz pobranych zaliczkach
  na podatek dochodowy pracowników.
 
Usługi doradcze:
- rozwiązania podatkowe,
- konsultacje telefoniczne, mailowe w ramach interpretacji przepisów i ich zmian, 
- pomoc przy wyborze formy opodatkowania.